Bestyrelse

 

Formand

Kurt Hestehauge

Skånevej 4

5500 Middelfart

3050 2842

 

gigtsydvestfyn@gmail.com

 

Kasserer

Gerda Enevoldsen

Stationsvej 35,2th.

5500 Middelfart

2829 2362

 

gerdaenevoldsen@

5500-11-12-13.dk

 

Næstformand

Anette Sørensen

Søvej 3

5610 Assens

5087 1070

 

anette-rejnholdt@outlook.dk

 

Bestyrelse

Bente Knudsen

Ragnekærvej 58

5631 Ebberup

2328 0173

 

bentekrogkaer@

gmail.com

 

Bestyrelse

Helle Mathiasen

Sø Søbyvej 5

Tylle

5610 Assens

6474 1858

6067 1344

 

soesoebyvej5@

gmail.dk

 

Bestyrelse

Ole Madsen

Vængevej 47

5771 Stenstrup

6071 5716

 

fam.madsen@

post.tele.dk

 

Bestyrelse

Lene Mangor

Assensvej 237

5771 Stenstrup

6226 2204

 

lenemangor@

hotmail.com

 

Suppleant

Christa Christensen

Krovejen 13

5960 Marstal

2169 2474

christamc@live.dk

Referat fra generalforsamlingen i Sydvestfynskreds den 08.03.2017.

Det gamle Bibliotek Grønnegade 44 Fåborg.

1. Valg af dirigent: Inge Lodbjerg blev valgt og konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere: Inge Jørgensen, Helle Madsen.

3. Valg af referent: Anette Rejnholdt Sørensen.

4.Beretning fra bestyrelsen: Formanden fremsagde formandsberetningen.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab: Gerda Enevoldsen gennemgik årets regnskab, der blev ikke stillet spørgsmål til dette. Regnskabet gennemgås af Gigtforeningen til endelig godkendelse.

Redegørelse om Gigtforeningens arbejde: Anders fra Gigtforeningens frivilligafdeling berettede om, hvad er Gigtforeningen, hvad bruges pengene til, hvad er hjælperyttere, nyt logo og meget mere.

Et godt oplæg, der kunne derefter stilles spørgsmål som Anders til fulde besvarede.

Efterfølgende overrakte Anders 5 års nålen i Bronze til Kurt og Anette. Da Jinnie ikke deltog i generalforsamlingen, afleverer Lene nål samt fratrædelsesgave fra bestyrelsen, til hende.

7. Valg af bestyrelse: På valg var følgende til bestyrelse:

Anette R. Sørensen, modtog genvalg, Bente K. Knudsen, modtog genvalg.

Jinnie Jørgensen ønskede ikke genvalg, Ole Madsen modtog genvalg,

Lene M. Kjøller modtog valg.

8. Valg af suppleanter: Christa Christensen, Pia Reinholt.

9. Valg af revisor: Grethe Laursen. Suppleant. Inge Lodberg.

10. Eventuelt: Ole fremlagde info fra John Erik Byrskov (webmaster) om obs. på at bruge Gigtforeningens skabeloner til indberetning om arrangementer samt huske adresser og navne.

Derefter almindelig hygge snak, mødet sluttede i god ro og orden.

 

Referent: Anette Rejnholdt Sørensen.

 

Middelfart Lokalafdeling

Opdatering under aktiviteter

Mandage kl. 14 – 15, er der stavgang med instruktør

Se under aktiviteter

Ærø afdeling

Er nu på Facebook

Cirka 700.000 danskere lever med gigt.

34-årige Christa Christensen fra Ærø er en af dem, og hun nægter at lade sig kue af sygdommen.

Se artiklen på Fyens.dk

Gigtforeningens oplysningskreds

Middelfart: Aftenskolen GOK har træning i varmt vand på programmet.

Kontakt:

Aftenskolen GOK Middelfart

Tlf. 2345 5614

E-mail: gokmiddelfart@gmail.com

Du kan se mere om tid og sted på aftenskolens hjemmeside. www.gok-middelfart.dk

Faaborg

25 års dag

Ærødag 2015

Svendborg

små hjælpemidler

Middelfarts tur med Mira 2015

KREDSEN SÆLGER

Webbutikken - bestilling foregår elektronisk

Værre for dem, hvor det sker telefonisk

Specielt når det er "tingesten" øverst på side 17

Man ku´ tænke sig, at køb´og benytt´ den

Butikken støtter ankler og varmer hænder

Noget andet er det, når "tingesten" man tænder.

Lægger den i spænd mellem krop og arm

Så kan selv en frossen skulder bli´ varm

Hvad enten man køber en hvid eller sort

Sku´glidecremen få den til at køre som smurt.

Gigtforeningens rådgivning

hjælper dig med svar og gode råd

 

Ring 39 77 80 80

Man-tor 9-16, fre 10-15

 

Skriv til brevkassen

Opskrifter fra kost og Gigt

I Svendborg

 

Vegetar Wellington

Kamutbrød

Hane i Risling

Urtesauce